Prijava v Vpogled
Splošni pogoji o načinu delovanja spletnega portala prohit.si/vpogled
1. člen
Splošno
Ti Splošni pogoji o načinu delovanja spletnega portala prohit.si/vpogled (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo pravice in obveznosti udeležencev portala prohit.si/vpogled
2. člen
Funkcije portala prohit.si/vpogled
Spletni portal prohit.si/vpogled (v nadaljevanju Portal) je spletna aplikacija, ki uporabniku omogoča:
  • vpogled v specifikacijo dolga;
  • plačilo dolga;
  • določitev obročnega odplačevanja;
  • komunikacijo z upravljavcem portala;
3. člen
Udeleženci Portala
  1. Upravljavec je oseba, ki upravlja s Portalom, skrbi za njegovo nemoteno delovanje, varovanje in nadgradnjo.
  2. Uporabniki portala so dolžniki, ki imajo vpogled v stanje svoje zadeve.
4. člen
Pravica do upravljanja s Portalom in druge pravice upravljavca
  1. Upravljavec spletnega portala prohit.si/vpogled je podjetje Prohit d.o.o. Jadranska 27, 2000 Maribor.
5. člen
Dostopanje do Portala
  1. Uporabnik dostopa do Portala z kontaktno številko pod katero je zavedena njegova terjatev in geslom, ki ju uporabnik prejme z vsemi opomini in drugimi dopisi s strani upravljavca portala.
  2. Zaradi varnosti mora uporabnik poleg kontaktne številke vpisati tudi svojo telefonsko številko, na katero prejme geslo za dostop do Portala
  3. V kolikor uporabnik ne prejme gesla za dostop do Portala na svojo telefonsko številko, lahko alternativno navede tudi svoj elektronski naslov, na katerega nato prejeme geslo.
6. člen
Osebna privolitev uporabnika
  1. Z navedbo telefonske številke in/ali elektronskega naslova uporabnik izjavlja, da je navedel telefonsko številko in elektronski naslov, do katerih ima pravico uporabe.
  2. Uporabnik z navedbo telefonske številke in elektronskega naslova prav tako izjavlja, da daje osebno privoljenje za uporabo telefonske številke in elektronskega naslova za potrebe izterjave.
7. člen
Plačila preko Portala
Uporabnik ima možnost plačila po položnici (UPN), za katero pridobi podatke na Portalu. Na Portalu dobi informacije o podatkih za izpolnjevanje UPN, ne pa tudi samega naloga. Nalog mora uporabnik izpolniti sam.
8. člen
Plačilo na obroke
  1. Uporabnik si lahko v določenih primerih višino svojega dolga razdeli na obroke, in sicer v višini in številu, kot to dopušča aplikacija.
  2. Upravljavec Portala in pogodbeni partnerji si pridržujejo pravico do določitve višine in števila obrokov, prav tako pa si pridržujejo pravico, da plačila na obroke uporabniku ne dovolijo.
9. člen
Omejitev odgovornosti
  1. Uporabniki Portala izjavljajo, da so seznanjeni, da so podatki na Portalu zgolj informativne narave, in ni nujno, da so povsem točni, in upravljavca Portala ter drugih udeležencev nikakor ne zavezujejo (predvsem zaradi morebitnih napak v kodi).
  2. Natančne informacije glede dolga lahko uporabnik prejme zgolj neposredno od upnika oziroma njegovega pooblaščenca po telefonu ali pisno.
10. člen
Pristojnost sodišča
V primeru nastanka spora je pristojno sodišče v Mariboru.
11. člen
Veljavnost Splošnih pogojev
Ti Splošni pogoji stopijo v veljavo s 1.3.2013 in veljajo do preklica.